OKÇULUK YARIŞMA TALİMATI

YÖNETİM KURULU

KARAR TARİHİ : 26.12.2012

KARAR NO : 53

TÜRKİYE OKÇULUK FEDERASYONU

OKÇULUK YARIŞMA TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Okçuluk yarışmalarının, Okçuluk Federasyonu ile Dünya Okçuluk Federasyonu(WA) nun

kural ve talimatnamelerine uygun olarak yürütülmesini, belli bir disiplin içinde yapılmasını

sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2- Bu Talimat, Okçuluk Federasyonu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince

düzenlenen her türlü okçuluk yarışması ile özel yarışmaları kapsar.

Dayanak

Madde3- Bu talimat Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri hakkındaki kanunun Ek-9

uncu maddesi,19.07.2012 tarih ve 28358 sayılı resmi gazetede yayımlanan Bağımsız Spor

Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları hakkında Yönetmeliğin 6-1/a maddesi ile Türkiye

Okçuluk Federasyonu Ana Statüsünün 6-1/e. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 4- Bu talimatta geçen;

a) Federasyon (TOF) : Türkiye Okçuluk Federasyonunu

b) Federasyon Başkanı : Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanını,

c) Yönetim Kurulu : Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulunu,

ç) İl Müdürlüğü : Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüklerini

d) İlçe Müdürlüğü : Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüklerini

e) World Archery (WA): Dünya Okçuluk Federasyonunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Yarışma Çeşitleri

Madde 5- Türkiye’de düzenlenecek okçuluk yarışmaları aşağıdaki şekillerde yapılır.

5.1) Açık Hava Hedef Okçuluğu

5.1.1) Sıralama Atışları

5.1.1.1) OlimpikYaylarda Sıralama Atışları

WA (4 Mesafe) 1 günde atılır;

Bayanlar: 70m – 60m – 50m – 30m

Erkekler: 90m – 70m – 50m – 30m

WA (4 Mesafe) 2 günde atılır;

Bayanlar 1. Gün: 70m – 60m

Erkekler 1. Gün: 90m – 70m

Bayanlar 2. Gün: 50m – 30m

Erkekler 2. Gün: 50m – 30m atışlarını yaparlar.

Bütün sporcular her mesafeye 36 ok atıp toplam 144 ok üzerinden sıralama atışlarını

tamamlar. Toplam 1440 puan olasılığı üzerinden elde edilen puanlara göre sporcular sıralanır.

5.1.1.1)Olimpik Tur Sıralama Atışları 2 x 36 ok – 70 m

Atışlar 70 metreden 2 x 36 ok olarak yapılır. 720 puan olasılığı üzerinden elde edilen

puanlara göre sporcular sıralanır.

5.1.2)Makaralı Yaylarda Sıralama Atışları

Makaralı yaylarda sıralama atışları 50 metreden 2 x 36 ok olarak yapılır. 720 puan olasılığı

üzerinden elde edilen puanlara göre sporcular sıralanır.

Bireysel Eleme Atışları

Sıralama atışları sonunda ilk 104 sporcu bireysel eleme atışları yapma hakkı kazanır. İlk 8 sporcu

1/48 ve 1/24 turları atılırken bay olarak geçer ve 1/16 atışları yapılırken yarışmaya dahil olur.

5.1.3) Eleme Atışları

5.1.3.1)Olimpik Yaylarda Eleme Atışları

Olimpik yaylarda eleme atışları set sistemi ile yapılır. Her seri 3 ok atışı 1 set olarak kabul edilir. Her

sette yüksek puan atan sporcu 2 puan alırken düşük puan atan sporcu 0 puan alır. Beraberlik

durumunda her iki sporcu 1’er puan kazanırlar. 6 puana ulaşan sporcu karşılaşmanın galibi olur. Beş

set sonunda set puanlarında beraberlik olması durumunda 1’er ok beraberlik atışı yapılır ve merkeze

en yakın oku atan sporcu karşılaşmayı kazanır.

5.1.3.2)Makaralı Yaylarda Eleme Atışları

Makaralı yaylarda eleme atışları 5 seri 3’er ok olarak toplam 15 ok üzerinde yapılır. Toplam 150

puan olasılığı üzerinden yüksek değeri elde eden sporcu karşılaşmayı kazanır. Beraberlik durumunda

olimpik yaylarda uygulanan kural geçerlidir.

5.2) Salon Hedef Okçuluğu

Kapalı alanda 18 metre mesafeden yapılan atışlardır.

5.2.1) Salon Hedef Okçuluğunda Sıralama Atışları

Sıralama atışları 18 metreden 2 x 30 = 60 ok şeklinde yapılır. Toplam 600 puan olasılığı üzerinden en

yüksek puanı atandan başlamak üzere sıralama oluşturulur ve ilk 32 sporcu bireysel eleme

yarışmalarında yarışmaya hak kazanır.

5.2.2) Salon Hedef Okçuluğunda Eleme Atışları

Bireysel eleme yarışmaları 1/16’dan başlar ve hem olimpik yaylar, hem de makaralı yaylar için set

sistemi uygulanır.

Madde 6- Ulusal ve Uluslararası Okçuluk Yarışmaları Resmi ve Özel olmak üzere iki şekilde

düzenlenir.

6.1) Ulusal Yarışmalar;

İdaresi Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından yapılan, içinde bulunan yılın faaliyet

programında yer alan ve sadece Türkiye Okçuluk Federasyonu lisansına sahip hakem, antrenör ve

sporcuların katılabildiği ulusal okçuluk faaliyetleridir.

6.1.1) Ulusal Yarışmalar Sorumlusu;

Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen bir Yönetim

Kurulu Üyesi, ulusal okçuluk yarışmalarının düzenlenmesi ve kontrolünden sorumludur.

6.1.2) Ulusal Yarışma Düzenleme Kurulu;

Federasyonun atayacağı bir Teknik Delege, Federasyon Genel Sekreteri, Yarışma Baş

Hakemi ve yarışmanın düzenlendiği ilin Federasyon İl Temsilcisi’nden oluşur.

6.1.3) Ulusal Yarışma Düzenleme Kurulunun Görevleri;

Yarışma öncesinde katılım başvurularının alınması, lisans ve resmi evrakların kontrolü, yarışma

şekline göre işleyişin belirlenmesi ve duyurulması, WA ve TOF kurallarının hatırlatılması ve

olabilecek değişikliklerin duyurulması, misafir takımların karşılaşabileceği sorunlara yönelik önlem

almak ve teknik toplantıyı düzenleyerek katılımcılara gerekli bilgilendirmeleri yapmaktır.

6.1.4) Ulusal Yarışma Teknik Delegesi:

Yarışma resmi antrenman gününden başlayıp, ödül töreninin bitimine kadar tüm yarışma

bölümlerinin kurallara uygun ve sorunsuz bir şekilde işleyişinden sorumludur. Ulusal Yarışmalardan

sorumlu Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte hareket ederek, yarışmanın WA ve TOF kurallarına uygun

devam ettirilmesini sağlar.

6.1.5) Ulusal Yarışma Teknik Jürisi:

Yarışma sırasında oluşabilecek her türlü itirazları değerlendirir ve sonuçlandırır. Yarışma Teknik

Jürisi, Yarışma Düzenleme Kurulu tarafından yarışma öncesinde belirlenerek Yarışma teknik

toplantısı sırasında duyurulur. Yarışma Teknik Jürisi deneyimli antrenörler arasından belirlenen 3

asil ve 1 yedek üyeden oluşur.

6.2 ) Resmi Yarışmalar:

Türkiye Okçuluk Federasyonu, il ve ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenen okçuluk

faaliyetleridir.

6.3 ) Özel Yarışmalar:

Spor kulüpleri, şahıslar ve her derecedeki öğretim kurumları tarafından düzenlen okçuluk

faaliyetleridir. Bu yarışmalar, Okçuluk Federasyonunun veya federasyon il temsilciliklerinin iznine

tabidir.

Özel yarışmalarda oluşacak giderlerle görevlilerin harcırah ve seans ücretleri gibi her türlü

ödeme yarışmayı düzenleyen kişi ya da kuruluş tarafından karşılanır.

6.4)Uluslararası yarışmalar

Türkiye Okçuluk Federasyonu’nun üye olduğu Uluslararası Spor Birlikleri tarafından düzenlenen

okçuluk yarışmalarına uluslararası yarışma denir. Uluslararası yarışmaya katılacak milli okçuları

seçme yetkisi Okçuluk Federasyonuna aittir. Federasyon bu sporcuları, sezon içindeki genel form

durumlarına göre doğrudan doğruya veya gerektiğinde özel seçme yarışması yaparak belirleyebilir.

Milli takıma davet edilecek sporcularda üstün başarı yanında, ahlak, fazilet sahibi ve uyumlu olmak

şartı da aranır

Yarışmaya çağrı

Madde 7- Okçuluk Federasyonu, faaliyet programı gereğince yapacağı resmi yarışmaların başlama

tarihinden en az 15 gün önce, faaliyet gösteren bölgelere talimat gönderir ve bölgelerden çağrılacak

sporcu, hakem, yönetici sayısını belirler.

Yarışma programı

Madde 8- Yarışmalardan bir gün önce teknik toplantı yapılır. Yarışmaya katılacak bölgelerin

yöneticileri yapılacak teknik toplantıda, ilinden katılacak sporcu ve yöneticileri belirten resmi yazıyı

Federasyon yetkilisine verir. Bu toplantıya bütün il ve kulüp yöneticileri katılır ve takımlarında yer

alan sporcuların isim listesi ile o sezon için geçerli vizesi yapılmış sporcuların lisanslarını Yarışma

Düzenleme Kuruluna verir.

Yarışma bittikten sonra ödül ve kapanış töreni yapılır. Yarışmaya katılan tüm sporcu, yönetici ve

hakemlerin kapanış törenine yarışma kıyafetiyle katılmaları zorunludur.

Yarışma saatleri Yarışma Düzenleme Kurulu tarafından belirlenir ve yarışma teknik toplantısında il

ve kulüp yöneticilerine bildirilir. Zorunlu hallerde illerin şartları dikkate alınarak Yarışma

Düzenleme Kurulu saatlerde değişiklik yapabilir.

8.1 ) Resmi Antrenman

Teknik toplantının yapıldığı gün yarışmanın görevli hakemleri, önceden belirlenen saatte

yarışma sahasında yarışma hedeflerine zaman kontrolü ile atış yapılmasına izin verir ve atışları

yönetir. Resmi antrenman sırasında tüm sporcu ve antrenörler yarışmaya katılacakları resmi

kıyafetleri ile sahada yer almak zorundadırlar. Yarışma başhakemi tarafından görevlendirilecek

hakemler, resmi antrenman devam ederken bölge ve kulüpleri alfabetik düzen içerisinde, daha

önceden belirlenen “Malzeme Kontrolü Alanına” çağırarak sporcuların yarışmada kullanacağı

malzemeleri ve o yıla ait vizeli lisanslarını kontrol eder. Bu işlem resmi antrenman sonuna kadar

devam eder. Mazereti nedeniyle malzeme kontrolüne katılamayan sporcular sıralama atışlarına

başlamadan önce yarışma başhakemine başvurarak malzeme ve lisans kontrollerini yaptırabilirler.

Resmi antrenman ve teknik toplantının yapıldığı gün resmi yarışma günü olarak sayılır.

Yarışmaya Davet

Madde 9- Türkiye Okçuluk Şampiyonasına katılabilmek için açık hava ve salon il birinciliği

yarışmalarının sonuçlarının Federasyona bildirilmesi zorunludur. Bu kurala uymayan illerin Türkiye

Şampiyonasına davet edilmesi Federasyonun yetkisindedir.

Türkiye birinciliğine katılacak illerin sporcuları, bildirilen sonuçlara göre Federasyon Teknik

Kurulunca tespit edilir ve bildirilir. Federasyon, sporcuları bu sonuçlara göre ismen davet edebileceği

gibi, her ile faaliyet etkinliğine göre belli bir kontenjan ayırarak sporcuların tespitini illerden

isteyebilir. Herhangi bir nedenle il veya ilçe birinciliği yapılmamış bir il ve ilçede bulunan milli ve

temsil yeteneği yüksek olan sporcular yarışmaya Federasyon tarafından ismen davet edilebilir.

Okçuların lisans ve vize işlemleri Spor Genel Müdürlüğü nün Sicil Lisans talimatına göre yapılır. Bir

sporcu aynı sezon içinde iki ili ya da kulübü temsil edemez. Yarışmaya illerinden aldıkları kafile

yazısında antrenör ve idareci, olarak yazılanlar yarışmaya sporcu olarak katılamazlar.

Okçuluk transfer dönemi 1-Ekim 31 Ekim arasıdır.

Lisanslar

Madde 10- Federasyonca düzenlenen yarışmalara katılan tüm sporcuların yarışmanın yapılacağı

sezona ait lisans vizelerini yaptırmış olmaları gereklidir. Lisansları vizeli olmayan sporcular

yarışmalara alınmaz, yolluk ve harcırahları ödenmez. Ayrıca Federasyon lisansı olmayan ve o yıla ait

vizesini yaptırmayan antrenör ve sporcular Federasyon veya Federasyonun izni ile özel şahıs ve

kurumlar tarafından düzenlenen yarışmalara katılamazlar.

Yıldızlar, gençler ve minikler kategorilerinde yarışacak okçuların yaş durumları ve bu kategoride

yarışabilecekleri son tarih her yarışmadan önce Federasyon tarafından gönderilen yarışma talimatında

belirtilecektir. Bu kategoride yarışacak sporcular, nüfus cüzdanlarını da yanlarında

bulunduracaklardır. Faaliyet programında yer alan bir yarışmanın Federasyon tarafından ileri bir

tarihe ertelenmesi durumunda, yarışma tarihi dikkate alınır.

.

Takımların oluşturulması

Madde 11- Takım yarışmaları en az 3 takımın katılımı ile yapılabilir. Bir takım 3 okçudan oluşur.

Bireysel yarışmalarla birlikte yapılan takım yarışmalarında takımlar, aynı mesafede atmak kaydıyla

yıldız, genç ve büyük kategori ayrımına bakılmaksızın bireysel sıralama atışlarında o takımın en

yüksek puanı atan 3 okçusundan oluşur. Bu şekilde oluşan takımdaki okçular, Yarışma Düzenleme

Kurulunun belirlediği süre içerisinde takım idarecileri tarafından değiştirilerek yarışma yetkililerine

bildirilebilir.

Türkiye Şampiyonası gibi birden çok ilin katıldığı takım yarışmalarında kulüp takımlarından ayrı

olarak bölge takımı da yarışmaya katılabilir. Bir il, birden fazla bölge takımı ile yarışmaya katılamaz.

Bölge takımları, takım yarışmalarına katılan kulüplerden en fazla 1’er okçu, takım yarışmalarına

katılmayan kulüplerden en fazla 2’şer okçu ve yarışmaya bireysel olarak katılan okçulardan oluşur.

Takım madalya sonuçları sıralama atışlarına göre değerlendirildiğinde, bölgeler takımlarını

oluştururken takım sporcuları kategoriler arasında geçiş yapamazlar. Takım listeleri teknik toplantıda

Yarışma Düzenleme Kurulunun belirleyeceği zamanda verilir. Takım listesini belirlenen zamanda

vermeyen kulüp ve bölge takımlarının sıralama atışlarına göre en iyi üç sporcusu takım sıralamasına

esas alınır.

Kategoriler

Madde 12-Yarışmalara katılacak sporcular aşağıdaki kategorilerde yarışırlar.

Büyük Bayanlar 21 yaş ve üzeri,

Büyük Erkekler 21 yaş ve üzeri,

Genç Bayanlar 18–19-20 yaş,

Genç Erkekler 18–19-20 yaş,

Yıldız Bayanlar 15-16-17 yaş,

Yıldız Erkekler 15-16-17 yaş,

Minik Bayanlar 9-14 yaş,

Minik Erkekler 9-14 yaş,

12.1) Minikler kategorisi kendi içinde 3 yaş grubuna ayrılır;

9 – 10 Yaş Grubu

11 – 12 Yaş Grubu

13 – 14 Yaş grubu

Yıldızlar ve gençler kategorilerinde yarışan sporcular büyükler kategorisinde yarışabilirler.

Minikler kategorisinde yarışan sporcuların bir üst kategoride yarıştıkları takdirde yarıştıkları tarihten

itibaren bir sonraki minikler yarışmasında yarışamazlar. Minikler kategorisinde de yaş grupları

arasında geçiş yapılamaz(Madde 19.4 hariç).

İl ve İlçe Müdürlüklerinin Sorumlulukları

Madde 13- İller yıllık faaliyet programlarını en geç her yılın şubat ayında Federasyona göndermekle

yükümlüdür. İl ve ilçelerin yapacakları yarışmaların en az ikisi diğer il ve ilçelere de açık olur,

yarışmaya davet yazısı davetli il ve ilçelerle birlikte bilgi için Federasyona da gönderilir. İl faaliyet

programlarında hangi yarışmaların diğer il ve ilçelere açık olduğu belirtilir.

Madde 14- Federasyon İl Temsilcisinin Sorumlulukları

Federasyon İl Temsilcisi ilindeki okçuluk faaliyetlerinin sorumlusudur.

İldeki her türlü yarışma programlarını düzenlemek ve raporlarını Federasyona bildirmekle

sorumludur. Yarışma ile ilgili her türlü hazırlıkların yapılmasında, tertip komitelerinin

oluşturulmasında ve il müdürlüğü ile koordineli olarak tüm branş malzemelerinin kontrolü ve

dağıtımını sağlamada yetkili ve görevlidir. Spor Genel Müdürlüğü Federasyon il temsilcisi görevleri

talimatındaki diğer görevleri yerine getirir.

İl Spor Temsilcisi Federasyon tarafından düzenlenen yarışmalarda, organizasyonla ilgili bütün

hazırlıkları yapar ve ilinde düzenlenecek Federasyon yarışmalarından en az on gün önce yukarıda

belirtilen konularda bir rapor hazırlayarak Federasyona bildirir.

Yarışmaların Ertelenmesi

Madde 15- Yarışmalar belirtilen yer ve zamanda başlatılır. Bir yarışma ancak zorunlu nedenlerle

başka bir güne ertelenebilir. Erteleme yetkisi, görevli olduğu yarışmada Yarışma Düzenleme

Kuruluna veya her durumda Federasyona aittir.

Mali Hükümler

Madde 16- Federasyon tarafından düzenlenen yarışmalara katılacak il, ilçe veya kulüplerin yönetim

kurulu tarafından belirlenen sporcu, antrenör ve yöneticilerden kimlere Federasyon bütçesinden

yolluk ve yevmiye ödeneceğine bütçe imkanları göz önünde bulundurularak Federasyon Yönetim

Kurulu

karar verir.

Okçuların kıyafetleri

Madde 17- Herhangi bir okçuluk yarışmasına katılacak olan sporcuların, kıyafetlerinde aşağıda

belirtilen şartlara uymaları zorunludur.

Bayanlar: Spor ayakkabı, beyaz spor çorap, beyaz eşofman veya pantolon, şort (takım arkadaşlarına

uymak şartıyla) beyaz kısa veya uzun kollu bluz, forma, şapka ve okçulukla ilgili aksesuar. Takım

sporcuları aynı kıyafeti giymek şartıyla kulüp veya bölge renklerinden oluşan giysiyi kullanabilirler

Erkekler: Spor ayakkabı, beyaz eşofman veya pantolon, şort, kısa ve uzun kollu forma, şapka ve

okçulukla ilgili aksesuar. Beyaz süveter ve yelek giyebilir.

Hava şartlarına göre koruyucu ceket, yağmurluk v.s. giyilebilir. Olumsuz hava şartlarında

kıyafet renk bütünlüğü aranmaz.

Hedeflerin sıralaması ve okçuların hedeflere dağılımı

Madde 18- Yarışmanın son müracaat tarihi geçtikten sonra MHK’nin görevlendireceği hakemler

yarışacak sporcuların kategorilere göre hedef ve sırt numaralarını belirler. Yarışma başlamadan en

geç 1 gün önce Federasyonun web sitesinde ilan edilir ve resmi antrenman sırasında duyuru

tahtalarına asılır.

Bunun dışındaki hükümler için WA yarışma kuralları geçerlidir.

Açık hava ve salon hedef okçuluğu atış mesafeleri ve yarışma çeşitleri

Madde 19- Açık Hava ve Salon Hedef Okçuluğu yarışma mesafeleri ve çeşitleri

19.1) Açık Hava Klasik Yay Yarışma Mesafeleri

19.1.1) FITA Yarışması;

Olimpik Yay Erkekler: 90m – 70m – 50m – 30m

Olimpik Yay Bayanlar: 70m – 60m – 50m – 30m

Olimpik Yay Genç Erkekler: 90m – 70m – 50m – 30m

Olimpik Yay Genç Bayanlar: 70m – 60m – 50m – 30m

Olimpik Yay Yıldız Erkekler: 70m – 60m – 50m – 30m

Olimpik Yay Yıldız Bayanlar: 60m – 50m – 40m – 30m

Sporcular her mesafeye 36 ok olmak kaydıyla toplam 144 ok atışı yapar.

19.1.2) Olimpik Tur Yarışmaları;

Bayanlar ve erkekler 70 metre mesafeye 2 x 36ok = 72 ok atışı yaparlar.

Diğer hükümler için WA (World Archery) kuralları geçerlidir.

19.2) Açık Hava Makaralı Yay Yarışma Mesafeleri

Bayanlar ve erkekler 50 m. mesafeye 2 x 36 ok = 72 ok atışı yaparlar.

19.3) Salon Hedef Okçuluğu Yarışma Mesafeleri ve çeşitleri

Tüm kategoriler 18 metreden atış yaparlar. Sıralama atışları 2 x 30 ok = 60 ok olarak yapılır.

Salon Yarışmalarında eleme yarışmaları 1/16’dan başlar.

Diğer hükümler için WA (World Archery) kuralları geçerlidir.

19.4) Minikler Kategorisi Yarışma Mesafeleri ve Çeşitleri

Salon Yarışmaları

Olimpik Yaylar

9-10 Yaş Grubu: Sıralama atışlarında 18 metreden 80 cm hedef yüzüne 2X15, 30 ok atışı,

11-12 Yaş Grubu: Sıralama atışlarında 18 metreden açık hava (5-10)makaralı yay hedef yüzüne

2X15, 30 ok atışı,

13-14 Yaş Grubu: Sıralama atışlarında 18 metreden (1-10) 40 cm hedef yüzüne 2X30, 60 ok atışı

yaparlar.

Makaralı Yaylar

9-10 Yaş Grubu: Bu yaş grubunda makaralı yay kategorisi yapılmayacaktır.

11-12 Yaş Grubu: Sıralama atışlarında 18 metreden açık hava (5-10)makaralı yay hedef yüzüne

2X15, 30 ok atışı,

13-14 Yaş Grubu: Sıralama atışlarında 18 metreden 3lü düşey hedef yüzüne(standart salon hedef

yüzü) 2X30, 60 ok atışı yaparlar.

Sıralama atışları sonunda kategorilerinde ilk 32 sırada yer alan sporcular FITA kurallarına göre

şablona yerleştirilerek eleme atışlarına katılacaklardır.

Açık Hava Yarışmaları

OlimpikYaylar

9-10 Yaş Grubu: Sıralama atışlarında 20 metreden 80 cm hedef yüzüne 2X18, 36 ok atışı.

11-12 Yaş Grubu: Sıralama atışlarında 25 metreden 80 cm hedef yüzüne 2X18, 36 ok atışı.

13-14 Yaş Grubu: Sıralama atışlarında 30 metreden makaralı yay hedef yüzüne(5-10) 2X36, 72 ok

atışı yaparlar.

Makaralı Yaylar

9-10 Yaş Grubu: Bu yaş grubunda makaralı yay kategorisi yapılmaz.

11-12 Yaş Grubu: Sıralama atışlarında 25 metreden 80 cm hedef yüzüne 2X18, 36 ok atışı.

13-14 Yaş Grubu: Sıralama atışlarında 30 metreden makaralı yay hedef yüzüne(5-10) 2X36, 72 ok

atışı.

Sıralama atışları sonunda kategorilerinde ilk 104 sırada yer alan sporcular FITA kurallarına göre

şablona yerleştirilerek eleme atışlarına katılır.

Salon ve açık hava yarışmalarında 9-10 yaş grubunda makaralı yay yarışmaları yapılmaz. Sporcular

hiç bir şekilde bir üst yaş grubunda yarışamayacaklardır. 3 takım olmadığı hallerde takım yarışmaları

yapılmaz.

13-14 Yaş grubunda yarışan sporcular klasik yaylarda 540(salon)/660(açık hava), makaralı yaylarda

540(salon)/680(açık hava) ve üzerinde puan atan sporcular aynı yıl üst kategorilerde yapılan

yarışmalara katılabilir ve daha sonra tekrar 13-14 yaş grubu yarışmalarında yarışabilirler. Baraj

puanlarını geçmeden üst kategorilerde yarışan sporcular hiç bir şekilde tekrar eski yaş gruplarında

yarışamaz. Bunun kontrolü Federasyon Teknik Kurulu tarafından yapılır.

Yarışma sahasının düzenlenmesi

Madde 20- Yarışma sahası düzenlenirken aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

20.1) Yarışma sahası tam dikdörtgen olmalı ve her mesafe hedeflerin ortasından atış çizgisine kadar

ölçülmelidir.

20.2)Her hedef minderi zemine 15 derecelik bir açı ile yerleştirilmelidir. Salonda 90 derece olmalıdır.

20.3)Bekleme çizgisi atış çizgisinden en az 5 metre geride olmalıdır.

20.4)Hedef yüzünün orta noktası yerden 130 cm. yükseklikte olmalıdır.(hata payı ±5 cm. olabilir).

Bütün hedeflerde aynı durum titizlikle dikkate alınmalı ve uygulanmalıdır.

20.5)Bütün sporcular aynı tek saha üzerinde atış yapabilmelidir. Bayanlar ile erkeklerin hedefleri

arasında en az 5 metre mesafe bulunmalıdır.

20.6)Her hedefe aynı anda 3 okçudan fazla yarışmacı atış yapamaz. Sahanın sınırlı olması halinde bir

hedefe en fazla 2 + 2 olmak üzere 4 okçu atış yapabilir.

20.7)Atış çizgisi üzerine de hedefin tam karşısına gelecek şekilde aynı hedef numarası konulmalıdır.

20.8)Hedeflerden atış çizgisine dik olmak üzere hedefi kapsayacak koridoru oluşturacak şekilde çizgi

çekilebilir.

20.9)Seyircilerin atış sahasına girmemesi için bariyer kullanılır. Bu bariyerler bekleme çizgisinden

ve sahanın her iki yanından en az 10 metre uzakta olmalıdır. Hedeflerin arkasına kimsenin

geçmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

20.10) Salon yarışmalarında güvenlik için koruma ağı veya seperatör kullanılmalıdır.

Okçuluk Saha ve Salon Malzemeleri

Madde 21- Müsabakalarda kullanılması gerekli malzemenin nitelikleri aşağıdaki şekilde olacaktır:

21.1 )Hedef Yüzleri: Okçuluk yarışmalarında WA kurallarına göre açık hava ve salon olmak üzere

aşağıda belirtilen hedef yüzleri kullanılır.

21.1.2) Açık Hava Okçuluğu Hedef Yüzleri: 50 ve 30 metrede 80 cm çapında 5 halkalı hedef yüzü

kullanılır. (10 – 9 – 8 – 7 – 6 puanları içerir.)

90, 70 ve 60 metrede 122 cm çapında 10 halkalı hedef yüzü kullanılır. (10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3

– 2 – 1 puanlarını içerir).

Makaralı yaylarda 80 cm çapında 6 halkalı tek bir hedef yüzü kullanılır. (10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5

puanlarını içerir).

21.1.3) Salon Okçuluğu Hedef Yüzleri: Salon yarışmalarında her kategori için 20 cm çapında ve

dikey düzlemde 3 spotlu hedef yüzü kullanılır. Her bir spot 5 halkadan oluşur ve 10 – 9 – 8 – 7 – 6

puanlarını içerir.

21.1.4) Her hedef yüzü 5 ayrı renge bölünmüştür. Bu renkler, merkezden dışa doğru, sarı, kırmızı,

açık mavi, siyah, beyazdır. Her renk de ince bir çizgi ile 2 eşit bölüme ayrılır. Her bölüm 122 cm.lik

hedef yüzünde 6.1 cm., 80 cm.lik hedef yüzünde 4 cm.dir.

Bölüm çizgileri bir yüksek değerin içinde yer alırlar. En dış çizgi de kendi değerinin içinde yer alır.

Bu çizgilerin kalınlığı 122 cm.lik ve 80 cm.lik hedefte 2 mm.den kalın olamaz. Hedefin en ortasında

X işareti bulunacak bu da 2 mm.den kalın olmaz.

21.1.5) Ölçümlerde tolerans: Ölçümler merkezden dışa doğru yapılacak ve bütün hedef çapında;

122 cm.lik hedefte ±3 mm, 80 cm.lik hedef yüzünde ± 2 mm.den fazla hata bulunmaz. Salon

hedeflerindeki hata payı ± 1 mm.dir.

21.1.6) Mesafelere göre hedef Yüzleri: 90, 70, 60 metrelerde 122 cm.lik hedef yüzü, 50 ve 30 m.

de 80 cm lik 6 halkalı hedef yüzü kullanılır. Yıldız bayanlar hariç (50 metre de 122 cm ve 40

metrede 80 cm 6 halkalı hedef yüzü kullanılır.

21.1.7) Hedef yüzü malzemesi: Hedef yüzleri kâğıt, bez ya da herhangi bir uygun malzemeden

yapılabilir. Ancak bütün yüzler aynı malzemeden yapılmış olacaktır.

21.2) Hedef minderleri:

21.2.1) Hedef minderleri yuvarlak veya dört köşe olabilir ancak her iki durumda da 125 cm.den

küçük olmamalıdır. Oka zarar vermeyecek özellikte olmalıdır.

21.2.2) Hedef minderleri rüzgârdan ve diğer etkenlerden yıkılmayacak şekilde hedef güvenliği

sağlanır.

21.2.3) Her hedefin numarası bulunur. Hedef numaraları 30 cm. büyüklüğünde sarı zemin üzerine

siyah ya da siyah zemin üzerine sarı rakamlar şeklinde olur. Numaralar hedefin tam ortasında olmak

ve hedef yüzünün dışında kalmak şartıyla üste veya alta konabilir.

21.3) Atış amiri tüm sporcuları ve sahayı görebileceği bir yerde yarışmayı düdük veya düdüklü bir

aletle idare eder.

21.4) Görülebilir Zaman Kontrol Aygıtı:

21.4.19 Atış süreleri bayrak, plaka, basit araçlar veya ışık ve/ veya dijital zaman aletleriyle kontrol

edilebilir.

21.4.2) Plakalar: Herhangi bir elektronik zaman sayacı cihazlarının olmadığı veya arıza durumunda

kullanılacak plakalar 120 X 80 cm. den küçük olamaz. Rüzgârdan devrilmeyecek ve diğer yüzleri

kolayca çevrilebilecek bir şekilde monte edilmelidir. Bir yüzü 20–25 cm. genişliğinde siyah ve sarı

çizgili, diğer yüzü sarı renk olmalı ve 45 derece açıyla konulmalıdır.

21.4.3) Zaman kontrol cihazının ışıkları: Kırmızı üstte olmak şartıyla kırmızı, sarı ve yeşil

olacaktır. Birkaç aletin kullanılması halinde ışıklar senkronize çalışmalıdır.

21.4.4) Dijital Sistem: Dijital sistem kullanılması halinde, rakamlar 30 cm. den küçük olmamalı 180

metreden görülebilecek parlaklıkta olmalıdır. Sistem istenildiği anda durdurulup başa alınabilmelidir.

21.4.5) Acil durum malzemesi: Elektrikli aletler kullanılırken, elektrik kesilmesi durumunda

kullanılmak üzere bayrak, plaka veya diğer basit kontrol aletleri de hazır bulundurulur.

21.5) Diğer malzemeler:

Aşağıdaki teçhizatlar WA yarışmalarında mutlaka bulundurulur.

21.5.1) Sırt numaraları 1A, 1B, 1C, 1D -2A, 2B, 2C, 2D gibidir.

21.5.2) En az ilk 8 bayan ve ilk 8 erkek okçunun puanlarını gösterecek büyüklükte bir skor levhası

bulunur ve her seri sonunda puanlar bu panoya işlenir.

21.5.3) Hakemlerin çağırılmasını temin maksadıyla hedeflerde bayrak bulundurulur.

21.5.4) Hedeflerin üzerine rüzgâr yönünü gösterecek, tercihen sarı renkli flamalar konulur ve

bunların hedef minderinin 40 cm. üstünde durabilecek uzunlukta bağları olur, ayrıca flamalar 30

cm.den büyük, 25 cm.den küçük olamaz.

21.5.5) Atış amiri için yüksek bir hakem atış kulesi veya sandalyesi bulunmalı veya atış kontrol

platformu kullanılmalıdır.

21.5.6) Ses yayın düzeni bulunmalı ve tercihen sahadaki kontrolü sağlama açısından yönetici

organizasyon komitesi üyelerinde el telsizleri bulunmalıdır.

21.5.7) Takım menajerleri, yöneticiler antrenörler ve sporcular için bekleme çizgisinin arkasında

yeterli sayıda oturma yeri bulunur.

21.5.8) İklim şartlarına göre sporcu antrenör ve diğer görevliler için bekleme alanında şemsiye,

branda, çadır gibi koruyucu malzemeler hazır bulundurulur.

Okçuluk Sporcu Malzemeleri

Madde 22- Okçuluk yarışmalarında kullanılacak malzemelerin tarifi aşağıda yapılmıştır:

22.1)Yay

22.1.1) Olimpik Yaylar: Okçuluk sporunda kullanılan bir yay, kabza, yay gövdesi ve her birinin

ucunda kirişi tutmaya yarayan kertiği bulunan iki adet esnek kanat (limp)’tan oluşur. Kanatların

ucunda bulunan çentiklere tutturulmuş kiriş bulunur. Bu yay, sporcunun ellerinden biri yay

gövdesinde yer alan kabzadan tutarken diğer elide kirişi kavrayıp, yayı gerip tam çekişe ulaştıktan

sonra bırakmayı gerçekleştirecek şekilde düzenlenir. Sporcunun eline veya bel kısmına sürekli temas

etmemek şartıyla askı ihtiva eden tutucular kullanılabilir.

22.1.2) Kiriş, farklı renklerde amaca uygun ve herhangi bir malzemeden yapılabilir. Kirişin ortasında

parmakların yerleştirilebileceği, üzerine arkalık noktası sarılabilecek ve arkalığın üzerine

takılabileceği noktaların bulunduğu sargı yeri olabilir. Kirişin iki ucunda yaya takmak için halka

şeklinde ilmik bulunabilir. Kirişe 1 cm.yi geçmemek kaydıyla burun ve dudak işaretini belirlemek

üzere ek parça takılabilir. Kirişte hiçbir şekilde göz işareti bulunamaz. Kiriş üzerindeki sargı, kirişin

tam çekilmesi sırasında sporcunun görüşünü engellememelidir. Kirişte hiçbir şekilde sporcunun nişan

almasına yardımcı olabilecek işaret bulunamaz.

22.1.3) Ayarlanabilir Ok Yatağı: Elektrikli ya da elektronik ve nişan almaya yardımcı olmamak

kaydıyla hareketli basınç düğmesi veya noktası gibi yardımcı araçlar kullanılabilir. Ancak, basınç

düğmesi kabza hizasından içe doğru 4 cm. mesafeden içeriye konulamaz.

22.1.4)Elektrikli veya elektronik olmamak kaydıyla işitsel veya görsel çekiş uzunluğu kontrol

göstergesi kullanılabilir.

22.1.5) Birden fazla olmamak kaydıyla nişan almaya yarayan bir nişangâha izin verilebilir. Ancak;

22.1.5.1) Prizmalı, büyüteçli su terazili ve elektrik-elektronik destekli nişangâh kullanılamaz.

22.1.5.2) Nişangâhın toplam uzunluğu sporcunun görme hattı içerisinde 2 cm.yi geçemez.

22.1.5.3) Yaylara yatay ve düşey ayarlama imkânı sağlayan nişangâhlar monte edilebilir. Ancak bu

nişangâhların şu özellikleri taşıması gerekir:

- Nişangâh uzatılabilir.

- Yay üzerine, ek yardım sağlamamak şartıyla sadece işaretleme sağlayan bir plaka yerleştirilebilir.

- Nişan alma noktası fiber optik bir çubuk olabilir. Bunun boyu 2cm’yi geçemez, ucu ve tam çekişle

sporcunun görüş açısının dışında kalmalıdır.

22.1.6) Yay üzerinde denge sağlayan araçlar kullanılabilir. Ancak;

- Bu araçlar kirişe yardımcı bir nokta görevi göremez.

- Yay dışında hiçbir şeye temas edemez.

- Atış çizgisindeki diğer sporcuları rahatsız edemez ve onlar için tehlike oluşturamaz.

22.1.7) Okçuluk yarışmalarında hedef yüzlerine ve minderlerine zarar vermemesi kaydıyla her türlü

ok kullanılabilir.

22.1.7.1) Ok, bir boru(şaft) üzerine monte edilmiş uç, tüyler ve arkalıktan oluşur. Okun üzerinde

sporcunun isminin baş harfleri bulunur.

22.1.7.2) Oktaki şaft bölümünün çapı 9,3 mm’yi geçemez

22.1.7.3) Ok uçlarının çapı 9,4 mm’yi geçemez.

22.1.7.4) Bir seride atılmış tüm oklar aynı işareti taşır; oka aynı renk tüyler ve arkalıklar takılır.

22.1.7.5) İzli arkalık (elektrikli veya elektronik şekilde aydınlatan ok arkalıkları) kullanılamaz.

22.1.8)Kirişi çekmek maksadıyla her türlü eldiven, parmaklık ya da bandaj kullanılabilir. Ancak

kullanılan parmak koruması, sporcunun tutuş, çekiş ve bırakış işlemlerini destekleyici nitelikte

olamaz.

22.1.9)Okun hedefteki isabet noktasını tespit etmek maksadıyla dürbün, teleskop, gözlük

v.b.yardımcı aletler kullanılabilir. Ancak bu araçlar;

22.1.9.1)Atış çizgisindeki diğer sporculara engel olamaz, tehlike oluşturamaz.

22.1.9.2)Atış alanı içerisinde sporcuların koltuk altı hizasından yüksek olamaz.

22.1.9.3)Atış gözlüğü, numaralı gözlük ve güneş gözlüğü kullanılabilir. Ancak nişan almaya

yardımcı olabilecek lens kullanılamaz.

22.1.2)Makaralı (Compound) Yaylar

22.1.2.1)Makaralı yay, sistem üzerinde hareketli makaralar sistemine bağlı iki taşıyıcı kablo ve bir

kirişten oluşan malzemedir. Yay, kirişler üzerine yerleştirilmiş olan noktalardan çekilir. Ancak;

-Yay çekim ağırlığı 60 Lbs’yi geçemez.

-Yayda kablo koruyucular olabilir.

-Sporcunun eline veya yay koluna temas etmemek kaydıyla kablo ayırıcı kullanılabilir.

22.1.2.2)Yayda değişik materyallerden fakat amacına uygun bir kiriş bulunur. Kirişi çeken

parmaklarda sargı bulunabilir. Kirişe ok arkalıklarının tam olarak oturmasını sağlamak için sargı

sarılabilir. Arkalık noktalarının yerini tespit etmek için bir yada iki arkalık noktası kiriş üzerinde

bulunabilir. Kirişte dudaklık, burunluk, gözlem deliği ve gözlem sabitlemeyi sağlayan malzemeler

bulunur.

22.1.2.3) İşitsel ve görsel çekiş mesafesi göstergesi kullanılabilir.

22.1.2.4) Yayda kullanılan nişangâh aşağıdaki gibi olmalıdır.

-Prizmalı, büyüteçli, su terazili nişangâh olabilir.

-Nişangâh merkez noktası fiber optik veya kimyasal bir madde olabilir.

22.1.2.5) Denge ve uçuş dengesini sağlayan araçlar kullanılabilir.

22.1.2.6) Makaralı yayda kullanılacak oklar, eldiven, parmaklık veya bandaj, parmak ayırıcısı,

dürbün, teleskop, gözlük ve lensler hakkındaki kurallar klasik yaylardaki gibidir.

22.1.3) Klasik ve makaralı yaylarda sporcunun malzemelerine elektrikli veya elektronik alet araç

monte edilemez.

22.1.4) Bekleme çizgisinin önünde hiçbir şekilde elektronik iletişim cihazı, kulaklık veya ses azaltma

cihazı kullanılamaz.

22.1.5) Yarışma Düzenleme Kurulu, gerek gördüğünde yarışma alanında elektronik iletişim

araçlarının kullanılmasını yasaklayabilir.

Atış ve Yönetimi

Madde 23- Her okçu aksi belirtilmedikçe kısa ve uzun mesafeleri 3’er ya da 6’şar seriler halinde atış

yapar.

Açık hava yarışmalarında;

-Uzun mesafeli klasik ve makaralı yay atışlarında 6’lı ok atışı,

-Kısa mesafeli ok atışlarında 3 ya da 6 ok atışı,

-Bireysel yarışmalarda 3 ok atışı yapılır.

23.1) FITA açık hava yarışma turları bir günde veya birbirini izleyen iki günde yapılabilir. Atışlar bir

günden fazla sürerse ilk gün 2 uzun mesafe, ikinci gün iki kısa mesafe atışları yapılır.

23.2) Çift FITA atışları birbirini takip eden günlerde yapılır.

23.3) Her sporcu atışlarını belirli bir süreler içerisinde tamamlar.

23.3.1) Her sporcuya üç ok atışı için 2 dakika (120 sn); 6 ok atışı için 4 dakika (240 sn) süre verilir.

23.3.2) Başlangıç sinyalinden önce veya bitiş sinyalinden sonra ya da belirtilen ok sayısından fazla

ok yatışı yapan sporcunun en yüksek skoru silinir.

23.3.3) Atış amirinin atış alanında resmi atışları bitirmesinden sonra (deneme atışı ve okların

hedeften çekilmesinden sonra) ya da mesafeler arası veya turlar arası geçiş molalarında atış yapan

sporcunun bir sonraki turdaki en yüksek skoru silinir. Bu işlem hakem ve sporcu tarafından paraf

edilir.

23.3.4) Sporcunun atışlara başladıktan sonra beklenmedik bir sağlık sorunu nedeniyle atışlara devam

edememesi halinde sağlık personeli 15dakika içerisinde sporcunun sağlık durumunu inceleyerek

yarışmaya devam edip edemeyeceğini bildirir. Sporcu yarışmaya devam ederse eksik kalan oklarını

bir hakem gözetiminde atar. Bu atışlara 15 dakikadan fazla süre verilmez.

23.3.5) Sıralama atışlarında sporcunun malzemesinde arıza meydana gelmesi halinde sporcu, hakeme

bilgi vererek bekleme çizgisine gelir. Arızanın giderilmesinden sonra eksik kalan oklar hakem

gözetiminde attırılır.

23.3.6) Atış sırası, sporcunun sağlık durumunda meydana gelen rahatsızlık veya malzemelerde

meydana gelebilecek arıza nedeniyle geçici olarak değiştirilebilir.

23.3.7) Olimpik ve makaralı yaylarla açık ve kapalı alanlarda yapılan eleme yarışmalarında sağlık

sorunu ve malzeme arızası nedeniyle sporcuya ek süre verilmez. Fakat sporcu atış çizgisini terk

ederek kendisine ayrılan süre içerisinde atışını yapabilir. Takım yarışmalarında aynı sorunların

yaşanması halinde takımın diğer sporcuları atışlarına devam edebilir.

23.3.8) Sporcu veya takım bay çektiğinde ya da rakipleri gelmediğinde bir sonraki tura geçerler. Bu

sporcular kendilerine ayrılan hedefte atış yapabilirler.

23.3.9) Eleme atışlarında yarışması olmayan sporcular her seri 3 ok deneme atışı yapar. Eleme

atışlarında olimpik yaylar için en fazla 3, makaralı yaylar için en fazla 5 set atışı yapılır. O turda

yarışması olmayan sporcu 3 oktan fazla deneme atışı yaparsa deneme atışından men edilir. Ancak bu

durum, sporcunun yarışmadan men edilmesini veya puanının silinmesinin nedeni olamaz.

23.3.10) Atış sinyali verilinceye kadar sporcular yaylarını kaldıramaz.

23.3.11) Atışlar atış çizgisinde, ayakta ve desteksiz yapılır.

23.3.12) Hiçbir şekilde ok atışı tekrar edilmez. Aşağıdaki hallerde ok atışı yapılmamış sayılır.

-Ok yere düşmüşse ya da atış çizgisi önünde bulunan 3 m.lik alan içine atılmışsa bu okun yerine

başka bir ok atılır. Ancak, 3metrelik alana çarptıktan sonra bu alanın dışına çıkan oklar karavana

sayılır, yerine atış yaptırılmaz.

- Hedef yüzü katlanır ya da hedef devrilirse hakemler gerekli tedbirleri alarak kalan okların atılması

için ek zaman verir. Eğer sadece hedef minderi kaymışsa bu konuda sadece hakemler karar verebilir.

23.3.13) Sporcu atış çizgisindeyken diğer sporcuları rahatsız etmemek şartıyla takım yöneticisinden

elektronik olmamak şartıyla sözlü bilgi alabilir. Takım yarışmalarında sporcularla takım antrenörü

birbirlerine atış süresince yardım edebilir. Takım antrenörü atış süresince kendisine ayrılan bölümde

bulunabilir.

23.3.14) Hiçbir sporcu başka bir sporcunun onayı olmadan malzemesine dokunamaz.

23.3.15) Yarışma alanında sigara içilmez.

23.3.16) Atış amiri sporcunun atış tekniğini güvenlik kurallarına aykırı bulması halinde konuyu

yarışma başhakemine intikal ettirir. Sporcu, bu atış tekniğinde ısrar etmesi halinde atış amiri veya

yarışma başhakemi tarafından yarışmadan men edilir.

23.3.17) Yarışma atış çizgisinin dışında yay oklu veya oksuz çekilemez.

23.4)Yarışmalarda yapılacak deneme atışları yarışma kapsamındadır. Deneme atışlarının süresi

Yarışma Düzenleme Kurulu tarafından tespit edilerek uygun araçlarla sporculara ve kulüp

idarecilerine bildirilir. Deneme atışları hakem nezaretinde yapılır, hakem tarafından deneme atışının

bitirilmesinden sonra hiçbir sporcu atış yapamaz.

Atış Sırası ve Zaman Kontrolü

Madde 24- Atış sırası ve zaman kontrolü aşağıdaki şekilde yapılır:

24.1) Açık hava yarışmalarında birden fazla sporcu aynı hedefe atış yapabilir.

24.1.1) Eğer 4 sporcu aynı hedefe 2’şerli ok atarsa rotasyon AB-CD/CD-AD/AB-CD şeklinde

yapılır.

24.1.2) Eğer 3 ya da 4 sporcu aynı anda atış yapıyorsa, atış çizgisindeki pozisyon sporcular arasında

anlaşma ile tespit edilerek hakeme bildirilir. Anlaşmanın sağlanamaması halinde sporcuların

pozisyonu aşağıdaki şekilde belirlenir.

- 2 sporcunun atış yapması halinde, A sporcusu soldan, B sporcusu sağdan atış yapar.

- 3 sporcunun atış yapması halinde, A sporcusu soldan, B sporcusu ortadan, C sporcusu sağdan atış

yapar.

- 4 sporcunun atış yapması halinde, A ve C sporcusu soldan, B ve D sporcusu sağdan atış yapar.

Çoklu hedeflere atış yapılması halinde eğer uzlaşma yoksa sporcuların atış pozisyonu aşağıdaki

şekilde belirlenir.

- 2 sporcunun atış yapması halinde, A sporcusu sol hedef yüzüne, B sporcusu sağ hedef yüzüne atış

yapar.

- 3 sporcunun atış yapması halinde A sporcusu sol alt hedef yüzüne, B sporcusu en üst hedef yüzüne,

C sporcusu sağ alt hedef yüzüne atış yapar.

- 4 sporcunun atış yapması halinde, A sporcusu sol üst hedef yüzüne, B sporcusu sağ üst hedef

yüzüne, C sporcusu sol alt hedef yüzüne, D sporcusu sağ alt hedef yüzüne atış yapar.

- 4 sporcunun dikey biçimdeki hedef yüzlerine atış yapması halinde A sporcusu 1.hedef yüzüne, B

sporcusu 3.hedef yüzüne, C sporcusu 2. hedef yüzüne, D sporcusu 4. Hedef yüzüne atış yapar.

- Kapalı alan takım yarışmalarında üçgen biçimindeki hedeflerin kullanılması halinde her takım

sporcusu 2’şer okunu herhangi bir hedef yüzüne atabilir. Her ok ayrı ayrı değerlendirilir.

24.1.3) Kapalı alan takım yarışmalarında her takım için 2 adet 3’lü hedef yüzü bulunur. Üçgen hedef

yüzü kullanıldığında en alttaki merkezle zemin arasındaki mesafe 130 cm. olur.

24.2) Kapalı alan yarışmalarında olimpik ve makaralı yay ile bireysel atışlarda;

- Eleme ve final turları boyunca yapılacak yarışmalarda sıralamada üstte yer alan sporcu sol tarafa

atış yapar.

- 1/48-1/32-1/24 ve 1/16 eleme turlarında 1 hedefe 2 sporcu atış yapar: 1/8 turu ve sonrasında ise 1

hedefe 1 sporcu atış yapar. Sporcular atış sonrası puanlama yapmak ve okları toplamak üzere

hedeflere gider.

- 2’li dönüşümlü atış yönteminde sıralama turlarında üst sırada yer alan sporcu atışı kimin

yapacağına karar verir. Alternatifli atışlar olimpik yaylarda düşük puanı olan makaralı yayda toplam

puanı düşük olan sporcu bir sonraki turda atışa başlar. Sporcuların ilk tur ve devam eden turlarda

puanlarının eşit olması halinde sonraki turlarda atışı yarışmaya ilk başlayan sporcu yapar. Takım

yarışmalarında sporcular kendi belirledikleri sıraya göre atış yaparlar. Takım 3 sporcudan oluşur

(karışık takım 2 sporcudan oluşur), her sporcu 2 ok atışı yapar. Atış çizgisinde 1 sporcu bulunur,

diğer sporcular 1metrelik çizginin dışında bulunurlar.

24.3) Atış Zamanı ve Zaman Sınırlaması: Olimpik veya makaralı yaylarla dönüşümlü atış yapılan

yarışmalarda sporculara her bir ok için 20 sn süre verilir. Aşağıdaki hallerde bu süre 40 sn olarak

verilir.

- Beraberlik atışı eksik atılan okun atılması karışık takımlarda beraberlik atışı,

- Takım atışlarında beraberliği bozmak için 3 sporcunun 1’er oklarını atmak için toplam 60 sn süre

verilir.

- Karışık takım yarışmalarında 2 sporcunun 4 okunu atması için 80 sn. süre verilir.

-Bir sporcunun 3 okunu atması için veya takım sporcularının 6 okunu atması için 120 sn süre verilir.

- Bir sporcuya 6 okunu atması için 240 sn. süre verilir.

24.4) Görsel ya da İşitsel Zaman Kontrolü:

24.4.1) Kapalı alanda yapılan final turları hariç olimpik yay ve makaralı yay atışlarının ışıklarla

yönetildiği durumlarda ışıkların anlamı aşağıdaki gibidir:

- Kırmızı Işık: Atış direktörü takım yarışmaları hariç sırası gelen sporculara(AB-CD) veya (CD-AB)

veya üç sporcuya aynı anda 2 adet sesli ikaz verilir.

-Yeşil ışık: Işıkların değişmesinden 10 sn sonra atış direktörü atışların başlaması için 1 kez sesli ikaz

verir.

-Sarı Işık: Bu uyarı atışlar için öngörülen 30 sn.lik süre dolmadan önce verilir. Sporcuların alternatif

atış yaptığı final turlarında bu uyarı sinyali yapılmaz.

- Kırmızı Işık: Bu işaret, atış zamanının tamamlandığı anlamına gelir. 2 ses sinyali atışların tamamı

yapılmamış olsa bile atışların bittiğini belirtir. Atış yapan sporcu bu durumda derhal bekleme

çizgisine geçer. Atış sırası gelen diğer sporcular atış çizgisine geçerek atış yapmak için yeşil ışığın

yanmasını bekler. Bu sıralama bütün atışlar boyunca devam eder.

- Ok atışları tamamlandıktan sonra kırmızı ışık yandığında skorların yazılması maksadıyla hedeflere

gitmek için 3 kez sesli ikaz verilir.

24.4.2) Atışların plakalarla kontrol edilmesi sarı ve yeşil renkli 2 plaka ile yapılır.

Sarı plaka atış süresinin 30 sn. kaldığını belirtmek için gösterilir; bunun dışında tüm zamanlarda yeşil

plaka gösterilir.

24.4.3) Atışlar tamamlanıp bütün sporcular atış çizgisini terk ettiğinde sporcu değişikliği veya

puanlama için hedeflere gitmek için gerekli olan sinyal derhal verilir.

24.4.4) Birden fazla yarışmanın aynı anda yapılması halinde yarışmaların başladığını belirten ses

sinyali dışında başka bir ses sinyali kullanılmaz.

24.5) Uygun sesli uyarı sinyali verilmeden sporcu atış çizgisine geçemez.

24.5.1) Sporcuların atış çizgisinden ayrılması ve sırası gelen sporcuların atış çizgisine gelmesi için

10 sn. verilir. Bu ayrılma süreci 2 sesli uyarı ve kırmızı ışık ile belirtilir.

24.5.2) Bireysel dönüşümlü yarışmalarda sporcular 10 sn. içinde atış çizgisine gelir, 10 sn. sonunda

bir uyarı sinyali ile 20 sn.lik atış süresi ile birlikte ilk sporcu atışına başlar. Birinci sporcu 1 okunu

attığında veya süresi bittiğinde diğer rakip sporcu için 1 okunu atmak için 20 sn.lik atış süresi başlar.

Bireysel dönüşüm ve atışlar her iki sporcu 3’er okunu atana kadar devam eder. Sporcunun veya

takımın zamanının dolması halinde diğer sporcu ve takımın atış zamanının başladığı sesli ikaz ile

belirtilir.

24.6) Sporcular atışlarını yaparken herhangi bir nedenle atışların durdurulması halinde zaman

sınırlaması tekrar ayarlanır.

24.6.1) Bireysel yarışmalarda 1 ok için 40 sn. dönüşümlü final atışlarında 20 sn. süre verilir.

24.6.2) Dönüşümlü takım yarışmalarında acil bir durum karşısında atışlar durdurulursa kalan süreye

5sn eklenir. Yarışma eklenen 5 sn.lik süre ilavesiyle yeniden başlar.

24.6.3) Diğer dönüşümlü takım atışlarında her bir ok için 20 sn süre verilir.

24.7)Bir sporcunun yarışma başladıktan sonra gelmesi halinde, yarışma başhakemi, bu gecikmenin

sporcunun iradesi ve isteği dışında olduğuna ikna olmazsa, o sporcunun geç kalınan süre içerisinde

atması gereken okları karavana sayar. Bu gecikmenin sporcunun isteği ve iradesi dışında meydana

geldiğine ikna olunması halinde atılamayan oklar için sporcuya atış yapması için atış süresi sonunda

izin verilir. Bu izin 12 oktan fazla olamaz. Yine bu izin final yarışmalarında verilemez.

24.8) Atış esnasında sadece atış sırası gelen sporcular atış çizgisine gelebilir. Diğer sporcular tam

malzemeleri ile birlikte bekleme çizgisinde bulunur. Sporcular atış çizgisindeki yerlerini terk ederken

diğer sporcuları rahatsız edemezler ve onlara engel olamazlar.

Puanlama

Madde 25- Yarışma esnasında atılan her seriden sonra puanlama yapılır, hedeflerdeki puanları

sporcular kendileri yazar. Hedefteki bir puan konusunda anlaşmazlık söz konusu olduğunda hakeme

başvurulur. Bunun üzerine hakem bir karar verir ve bu karar kesindir.

25.1) Set atışlarında her setin azami puanı 3 atış sonunda 30 dur. Set atışı sonunda en yüksek puanı

atan sporcu 2 puan kazanır, beraberlik halinde sporcular birer puan kazanır. 5 set üzerinden yapılan

yarışmada 6 set puanı kazanan sporcu yarışmayı kazanarak bir üst tura çıkar.

25.2) Takım yarışmalarında takımların skorları toplanır. Puanlama esnasında her sporcu hedefler

arasında hareket edebilir. Ancak, sadece takımdan 1 kişinin gözetiminde takım puanları belirlenir.

Anlaşmazlık halinde son kararı davet edilen hakem verir, bu karar kesindir.

25.3) Bir ok, gövdesinin hedef yüzündeki pozisyonuna göre puan değeri kazanır. Okun gövdesi iki

ayrı renge veya iki ayrı puanlama bölgesini ayıran çizgiye temas ederse ok, temas ettiği bölümün

yüksek olanının puan değerini alır.

25.4) Hedef yüzündeki tüm okların puanlaması yapılmadan oklara ve hedef yüzüne temas edilemez.

25.5) Hedefte atılması gereken ok sayısından fazla ok bulunması halinde, 3 okluk seride en düşük 3

puan, 6 okluk seride en düşük 6 puan değerlendirmeye alınır. Ancak, fazla ok atmayı tekrarlayan

sporcular ve takımlar yarışmadan diskalifiye edilebilir.

25.6) Bölge çizgileri veya renklerin birleşme yerleri de dahil olmak üzere hedef yüzünün bir parçası

ok tarafından koparılmış ise bu okun puan değeri hayali bir çizgi çizilerek hesaplanır.

25.7) Hedef yüzündeki okların puan değeri tespit edilerek yazıldıktan ve hedeften çekildikten sonra

her ok deliği sporcular tarafından işaretlenir.

25.8) Ok vuruşu;

25.8.1) Ok ve okun hedef tahtasına vurup geri düşmesi ya da askıda kalması durumunda puan verilir.

Okun yere düşmesi halinde hedef yüzündeki yerine göre puan verilir, bu şekilde puanlama

yapılabilmesi için ok deliklerinin hepsinin işaretli olması gerekir. Birden fazla işaretlenmeyen ok

deliği olması halinde en düşük puanlı ok deliği esas alınır.

25.8.2) Okun hedeften geri sekerek yere düşmesi veya hedefte asılı kalması durumunda atış

çizgisinde bulunan sporcular atışlarını durdurur ve hakemi çağırır. Atış amirinin bütün sporcuların

atışlarını tamamlamasından sonra sporcuların hedeflere gitmelerini engeller. Oku geri seken veya

askıda kalan sporcu ile birlikte hakem hedefe giderek söz konusu okun puanını tespit ederek kayıt

eder. Askıda kalan oku hedeften çıkararak hedef yüzündeki yerini işaretler. Bu ok o hedefteki diğer

oklar atılıp puanlama yapılıncaya kadar hedefin arkasına bırakılır. Bu işlem tamamlandıktan sonra

hakem ve sporcu atış çizgisine döner o hedefteki sporcuların, bu işlemden dolayı atamadıkları okları

atabilmeleri için gerekli tedbirleri alır. Bu durumda diğer hedefteki hiçbir sporcu atış çizgisinde

bulunamaz.

25.8.3)Hedefin yüzünü delip geçen okun değeri, o hedef yüzündeki ok deliklerinin işaretlenmesi

veya işaretlenmeyen diğer ok deliklerinin tespit edilmesinden sonra hesaplanır.

25.8.4)Başka bir okun içine giren ok, içine girdiği okun puan değerini alır.

25.8.5) Okun hedef yüzündeki başka bir oka çarparak yere düşmesi halinde, hedef yüzündeki

çarpılan okun tespit edilmesi halinde bu okun puan değerini alır.

25.8.6) Sporcunun kendi hedef yüzünden başka bir hedef yüzüne atış yapması durumunda bu atış

serinin bir parçası kabul edilir ve karavana sayılır.

25.8.7) Final turlarında ok hedefe çarpıp düşerse, hedefi delip geçerse veya hedefe asılı kalırsa

yarışma durdurulmaz.

25.9) Atış amiri, hedeflerde okun kalmadığını gördükten sonra müteakip atışların işaretini verir.

25.9.1) Müteakip atış işareti verildikten sonra bir hedefte ok unutulmuşsa sporcu o serideki diğer

oklarını atabilir. Hakem seri sonunda hedef yüzünde unutulan oku bir önceki serinin puan kartını

incelemek suretiyle tespit eder. Okunu hedefte unutan sporcu bu durumdan hakemi haberdar etmesi

gerekir ve hakemden alacağı talimata göre diğer oklarını atabilir.

25.10) Skor kartları sporcular ve hakemler tarafından imzalanır. Atılan bu imza ile sporcu her okun

puanını kabul etmiş sayılır.

25.10.1) Her hedefin skor kartı bulunur. Skor kartlarından birisi elektronik olabilir. Elektronik kart

ile yazılı puan kartı arasında fark olduğunda yazılı puan kartı esas alınır.2 skor kartı tutulması ve

puanlarda farklılık olması halinde düşük puanlı skor kartı geçerlidir.

25.10.2) Tüm yarışmalarda skor kartları 2 sporcu ve hakem tarafından imzalanır.

25.11) Puanlamada beraberlik olması halinde aşağıdaki sıralama kriterleri takip edilir:

-) Açık hava yarışmalarında en fazla 10 atan (X’ler 10 sayılır) sporcu galip ilan edilir. 10 puanlık

vuruşların eşitliği halinde X’ler sayılır.

-) Kapalı alan yarışmalarında en fazla 10 atan sporcu galip sayılır. Beraberliğin devam etmesi halinde

hedef yüzündeki 9’lar sayılır.

-) Bütün bunlara rağmen beraberliğin bozulmaması halinde sporcuların beraberliği açıklanır ve

sıralamadaki yerleri kura ile belirlenir.

25.11.1) Eleme turlarına girişi belirleyecek sporcuların beraberliklerinde 10-9 puanlarının sayısına

bakılmaz tek ok atışı yapılır.

25.11.2) Açık havada beraberliği bozmak için yapılacak atışlar için hedefler aşağıdaki gibi

düzenlenir:

-) Bireysel yarışmalarda atış alanının ortasında belirlenen hedeflere 1 hedefe 1 sporcu gelecek şekilde

atış yapılır.

-) Bireysel atışlar için çoklu hedef kağıdının olması halinde beraberlik atışlarını sporcular daha

önceki atış pozisyonlarında atarlar (A-B-C-D).

-) Takımlarda beraberliği bozmak için her bir takım için tek hedef yüzlü bir hedef tahtası veya 3 tane

üçgen kurulumlu 80 cm. merkezli hedef düzeneği kullanılır. Bu durumda takımdaki sporcular hangi

hedef yüzüne atış yapacağına kendisi karar verir.

25.11.3) Kapalı alan yarışmalarında beraberlik atışları için hedefler aşağıdaki gibi düzenlenir:

-) Bireysel yarışmacılar atış yaptığı hedeflere atarlar.

-) Üçlü hedef yüzü kullanıldığında orta hedefe atış yapılır.

-) Takım yarışmalarında her sporcuya bir hedef yüzü düşer.

-) Üçlü üçgen hedef yüzü kullanıldığında her takım bir hedef yüzüne atar. Bu durumda en alttaki

hedefin yerden yüksekliği 130cm olmalıdır. Dikey üçlü hedef yüzü kullanıldığında hedef yüzü yatay

duruma getirilerek takımdaki sporcuların atış yapacakları hedefleri kendilerinin seçmesi sağlanır.

25.11.4) Bireysel yarışmalarda sporcular tek atış yapar, puan değeri yüksek olan galip ilan edilir.

Puan değerlerinin eşitliği halinde okun merkeze yakınlığına bakılır. Okun merkeze eşit mesafede

olması durumunda atış tekrarlanır. Bu işlem beraberlik bozuluncaya kadar devam edilir.

25.11.5) Takım yarışmalarında her takım 3 ok atışı yapar(karışık takım 2 ok atışı yapar). Puanı

yüksek olan takım galip ilan edilir. Puanların eşitliği halinde oklara bakılır. Merkeze yakın ok tur

atlayanı belirler. Beraberliğin devam etmesi halinde 2. ve 3. okların merkeze yakınlığına bakılarak

kazanan belirlenir.

25.11.6) Eleme atışı yapan sporcular resmi sonuçlar açıklanıncaya yarışma alanında beklemek

zorundadır. Açıklama yapıldığında alanda bulunmayan sporcu yenik sayılır.

Yarışma Sırasındaki Kural İhlalleri ve Sonuçları

Madde 26- Kuralların ihlali halinde ilgili sporcu veya görevlilere uygulanacak cezalar aşağıda

belirtilmiştir:

26.1)Yarışma kurallarına uymayan sporcular yarışmadan ihraç edilir. İhraç edilen sporcu yarışmadaki

tüm pozisyonlarını kaybeder.

26.2)Dünya okçuluk kurallarına aykırı malzeme kullanan sporcunun puanları kısmen veya tamamen

silinir.

26.3)Set atışlarında belirlenen sayıdan fazla ok atışı yapmakta ısrar eden sporcu yarışmadan men

edilir.

26.4)Yarışma esnasında sportmenlik dışı davranan sporcu disiplin talimatındaki hükümler saklı

kalmak kaydıyla yarışmadan ihraç edilir.

26.5)Puanlarında yetkisiz olarak değişiklik yapan veya oynama yapan yarışmacılar yarışmadan ihraç

edilir ve hakkında disiplin işlemleri başlatılır.

26.6)Puanlama yapılmadan hedefteki oklarını yazdırmadan çekmeyi ısrarla tekrarlayan sporcu

yarışmadan ihraç edilir ve bu oklar karavana sayılır.

26.7) Tehlikeli şekilde ok atışı yapan sporcu yarışma hakemi tarafından ikaz edilir, devam etmesi

halinde yarışmadan ihraç edilir.

26.8)Yarışmada puan silinmesine neden olacak davranışlar aşağıda belirtilmiştir:

26.8.1) Mazeretsiz olarak atışlar başladıktan sonra gelen sporcu geç kaldığı süre içerisinde yapması

gereken atışlar karavana sayılır.

26.8.2)Malzemesinde ve sağlığındaki problemleri 15 dakika içinde gideremeyen yarışmacı yarışma

dışı kalır.

26.8.3)Belirlenen süreden önce veya sonra yapılan atış yada sıraya uyulmadan yapılan atış o setin bir

parçası kabul edilir ve o setteki en yüksek puanlı ok karavana sayılır.

26.8.4)Atış amirinin resmi atışları sonlandırmasından sonra veya deneme atışı oklarının hedeften

çekilmesinden sonra yada mesafe turları arasındaki geçiş molalarında yapılan ok atışları, akabinde

başlayacak ilk resmi setin en yüksek puanlı okunun karavana olarak kabul edilmesine neden olur.

26.8.5)Takım yarışmalarında takımdaki sporculardan birisinin atış süresinin başlamasından önce

veya süre bitiminden sonra atış yapması halinde yapılan atış o setin atışı sayılır. Bu durumda takımın

o setteki en yüksek puanı silinir.

26.8.6)Hedefte atılması gereken ok sayısından fazla ok bulunması halinde, o hedef yüzünde bulunan

puanlardan 3’lü ok atışlarında en düşük 3 puan, 6’lı ok atışlarında en düşük 6 puan değerlendirmeye

alınır.

26.8.7)Takım yarışmalarında takım üyesi sporcu 2 okunu atmamışsa atış yapılmayan ok karavana

sayılır.

26.8.8) Takım sporcusu 1 m. Çizgisinin gerisine geçmeden önce belirlenen sayıdan fazla ok atarsa,

takımın o setteki en yüksek puanlı oku karavana sayılır.

26.8.9)Hedefi yada skor alanına isabet etmeyen veya başka hedefe isabet eden ok karavana sayılır.

26.8.10)Üçlü hedef yüzeyleri kullanıldığında, 1’den fazla okun aynı skor alanına isabet etmesi

halinde atılan tüm oklar sete dahil kabul edilir, ancak, puanlamada en düşük puanlı ok esas alınır.

Saha Kontrolü ve Emniyet

Madde 27 – Atışlar yarışmaya katılmayan bir atış amiri tarafından yönetilir. Atış amirinin görevleri

ve denetleyeceği konular şunlardır:

27.1)Gerekli gördüğü bütün emniyet tedbirlerini alır ve aldırır.

27.2)Zaman kontrolünü sağlar, atış sırasını belirler ve atış başlangıç ve sonunu düdükle işaret eder.

27.3) Yarışma alanındaki ses düzenini sporcuların dikkatini dağıtmayacak şekilde organize eder,

görevli basın mensubu, kameraman veya fotoğrafçıların kendilerine ayrılmış alanlarda çalışmalarını

sağlar.

27.4)Seyircilerin sahaya girmelerine engel olur, (gerektiği takdirde, Yarışma Düzenleme Kurulunca

kendisine yardımcı verilir.)

27.5) Sporcuların atış alanı dışında yayı, üzerinde ok ile çekmelerini engeller.

27.6) Atış çizgisine gelmeden yay üzerinde ok olup olmadığını kontrol eder.

27.7) Saha malzemelerini denetler.

27.8) Sporcuların malzemelerini yarışma başlamadan önce ve herhangi bir anda kontrol eder.

27.9) Atışları denetler.

27.10) Skorların yazılmasını kontrol eder.

27.11) Atışlar sırasında meydana gelen aksaklıkları ilgililerle koordine içinde çözer.

27.12) Yapılacak her türlü itiraz ve şikâyetlerin çözümüne yardımcı olur.

27.13) Hava muhalefeti, kaza, aksaklık vb. gibi durumunda ilgililerle görüşerek yarışmayı durdurur.

Yarışmanın aynı gün devam etmesini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır.

Hakemlik

Madde 28 – Yarışmalarda sporcu sayılarına göre yeteri kadar hakem görevlendirilir.

Yarışmaya bir başhakem atanır.

Yarışmada 1 atış amiri görevlendirilir.

Diğer hakemler teknik hakem olarak görev yaparlar.

Hakemler Türkiye Okçuluk Federasyonu ve World Archery kuralları çerçevesinde görevlerini

yaparlar. Hedeflerdeki her türlü problemi ve anlaşmazlığı yarışmada görevli teknik hakemler çözer.

Mesafelerin ölçümleri, hedef yüzü ve minderlerinin uygunluğu, hedef merkezlerinin yerden

yüksekliğinin tespiti ve hedeflerin açılarını kontrol etmek hakemlerin görevleri arasındadır.

Hedefte her turlu ok değeri anlaşmasızlığında çağrılan teknik hakemin vereceği karar kesindir.

Hedefi delip gecen vurup düşen ve diğer her turlu ok ile olan anlaşmazlıklar o hedef de görevli olan

teknik hakem tarafından çözümlenir.

Hedefin çizgilerinin kaybolacak kadar yıpranması halinde teknik hakem hedef kâğıdının değişmesi

talebinde bulunacağı gibi aynı teklifi sporcularda yapabilir.

İtiraz

Madde 29- Yarışmanın yapılış şekli veya bir okçunun pozisyonu ve hakemlerin puanlama

konusundaki kararları ilgili itirazlar, aynı gün içinde Yarışma Teknik Jürisi’ne yazılı olarak yapılır.

İtiraz dilekçesi, Federasyon Yönetim Kurulunun belirlediği itiraz bedelini Federasyon hesabına

yatırdıktan sonra verilir. İtirazın haklı bulunması halinde bu para müracaatçıya iade edilir; haklı

bulunmaması durumunda yatırılan bedel Federasyon bütçesine gelir kaydedilir.

Yarışma Teknik Jürisi itirazı derhal inceleyerek aldığı kararı yazılı olarak müracaatçıya bildirir.

Yarışma Teknik Jürisi yapılan itirazları karara bağlamadan yarışma sonlandırılmaz. Kupa ve ödüller

sahiplerine verilmez.

Yarışma Teknik Jüri tarafından verilen bir karara yapılacak itirazlar, yöneticiler tarafından yazılı

olarak Federasyon Başkanlığına yapılır.

Yarışma Hakkının Kaybedilmesi

Madde 30- Yarışma hakkının kaybedilmesine neden olan durumlar aşağıdadır:

30.1) Bu talimatta belirtilen maddelere uymayan sporcu, Yarışma Düzenleme Kurulu tarafından

yarışmaya alınmayabilir veya yarışma esnasında diskalifiye edilebilir.

30.2) Diskalifiye edilen sporcu o müsabakadaki tüm haklarını kaybeder, o ana kadar aldığı tüm

puanlar geçersiz sayılır. Ferdi sıralamaya dahil edilmez, puanı takım puanına dahil edilmez.

30.3) Bir sporcunun sağlık problemi ve malzeme yetersizliği gibi nedenlerle kendi isteği ile

yarışmadan çekilmesi durumunda, o ana kadar aldığı puanlar geçerli sayılır, bu puanlarla sıralamaya

dahil edilir. Takımının en yüksek 3 puanlı sporcusunun arasında ise takım tasnifinde de yer alır.

30.4) Yarışmadan diskalifiye edilen sporcunun diskalifiye ediliş nedeni yarışma teknik delegesi ve

yarışma başhakeminin raporunda belirtilir. Federasyon başkanı durumu inceleyerek gerek

gördüğünde disiplin talimatı hükümlerini uygular.

30.5) Yarışma Düzenleme Kurulu bu talimatta belirtilen maddelere uymayan bir takımı da

yarışmadan çıkarabilir. Bu durumda diskalifiye edilen takım o yarışmadaki tüm haklarını kaybeder, o

ana kadar aldığı tüm puanlar geçersiz sayılır. Yarışmada 3 takım kalması halinde takım sıralaması

yapılır, yarışma 3 takımdan aza düşmüşse geriye kalan 2 takım arasında sıralama yapılır.

Türkiye rekorları

Madde 31-Aşağıdaki kategorilerde atılan en yüksek puanlar açık hava hedef okçuluğu ve salon

Türkiye Rekorları olarak kabul edilir.

Büyük ve Genç Erkek Kategorileri

90 M Tek FITA

70 M Tek FITA

50 M Tek FITA

30 M Tek FITA

Toplam FITA

Büyük ve Genç Bayanlar Kategorileri

70 M Tek FITA

60 M Tek FITA

50 M Tek FITA

30 M Tek FITA

Toplam Tek FITA

Yıldız Erkekler Kategorisi

70 M FITA

60 M FITA

50 M FITA

30 M FITA

Toplam FITA

Yıldız Bayanlar Kategorisi

60 M FITA

50 M FITA

40 M FITA

30 M FITA

Toplam FITA

Büyükler ve Gençler 2*70 metre Toplam puanı

Yıldızlar 2*60 metre Toplam puanı

Minikler bölümünde belirtilen mesafelerdeki toplam puan rekorları.

Takım toplam puanları

Takım 24 ok rekorları

18 metre salon 2*30 ok rekoru

Rekorların tescili

Madde 32- Rekorlar aşağıda belirtilen şekillerde tescil edilir:

32.1) Yarışma organizasyonu ve yürütülmesi ile görevli Yarışma Teknik Delegesi diğer yarışma

evrakları ile birlikte kırılan rekorlar için bir rapor düzenleyerek Federasyon Başkanlığına sunar.

Raporda;

-Rekor kıran sporcunun puan kâğıdının aslı,

-Rekor kıran sporcunun lisansının il ve Genel Müdürlük numarası bulunur.

32.1.1) İllerde de düzenlenen il yarışmalarında kırılan rekorların geçerli sayılabilmesi için;

a- Yarışmanın diğer il sporcularına da açık olması,

b- Yarışmada Federasyon Temsilcisinin bulunması,

c- Yarışmanın WA ve Türkiye Okçuluk Federasyonu yarışma talimatı esaslarına uygun olarak

yapılmış olması,

d-Yarışmada zamanlama sisteminin kullanılmış olması şarttır.

Federasyon temsilcisi b ve c de belirtilen konuları ve müsabakanın adı, tarihi, yerini kapsayan bir

rapor düzenleyerek Federasyon Başkanlığına sunar.

32.2) Federasyon müsabakalarında kırılan rekorlar, Türkiye Okçuluk Federasyonu Teknik Kurulu

tarafından tescil edilir ve Federasyon Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

Bir yarışmada atılan rekor puan, o yarışmadaki Yarışma Teknik Delegesinin raporunun

Federasyon Başkanlığına teslimini takiben 15 gün içinde Federasyon Teknik Kurulunda görüşülerek

Federasyon Yönetim Kuruluna sunulur, Federasyon Yönetim Kurulu rekorun geçerliliğini karara

bağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Talimatta Yer Almayan Hususlar

Madde 33- Herhangi bir yarışma öncesi, esnası ve sonrasında bu talimatta yer almayan hususlarla

karşılaşılması durumunda World Archery kuralları ile Olimpiyat yarışmaları ile Dünya Kupası

yarışmalarındaki uygulamalar esas alınır.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 34- Bu Talimatın yürürlüğe girmesi ile birlikte 09.01.2007 tarih ve 11/06 karar sayılı Türkiye

Okçuluk Federasyonu Okçuluk Yarışma Talimatı yürürlükten kalkar.

Yürürlük

Madde 35- Bu talimat Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Spor Genel Müdürlüğü web sitelerinde

yayımlandığı gün yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 36- Bu Talimatı Okçuluk Federasyonu Başkanı yürütür.
---
Kaynak :
http://www.tof.gov.tr/Dosyalar/DosyaArsivim/Talimatlar/2013Talimatlar/2013OkçulukYarışmaTalimatıv5.pdf


Hiç yorum yok:

“Archery is a good mental sport. It teaches you a lot discipline”

Okçuluk faydalı bir zihinsel spordur. Bize bir çok displin kazandırır.