1. Kademe Okçuluk Antrenör Yetiştirme Kursu ve Sonuçları, 02-13 KASIM 2014, SAMSUN

1. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu
02-13 KASIM 2014  TARİHLERİ ARASINDA SAMSUN’DA YAPILACAK OLAN 1.KADEME OKÇULUK ANTRENÖR KURSU KATILIM KOŞULLARI
a)    En az lise veya dengi okul mezunu olmak
b)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile malul olmamak.
c)    Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasını seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar ile tecil edilmiş hükümler dışında, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet suçlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet irtikap, rüşvet hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlardan veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanım, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.
d)    18 yaşını doldurmuş olmak,
e)    07.01.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla bir defada altı aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.
f)     Başvuruların fazla olması halinde yukarıdaki koşulların yanında sırayla; Okçuluk branşında ulusal sporcu olmak, Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarında Okçuluk eğitim programı almak, üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek, en az beş yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebi olacaktır.
g)    Kursa katılacak olan adaylar Federasyonumuzun Yapı Kredi Bankası Hacettepe Şubesi nezdinde bulunan TR98 0006 7010 0000 0071 6569 87 iban numaralı hesabına 750.00.TL. Milli Sporcular ise 375.00.TL. yatıracaklardır.  Dekontu  kurs yöneticisine teslim edeceklerdir.
h)    Kursa katılacaklar 16.10.2014 tarihinde dilekçelerini Federasyonumuzun                0312 310 72 83 nolu faksına gönderebilirler. Son müracaat tarihi 27.10.2014 Pazartesi  günü saat 16:00’dır.
KURSA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER
1-    Dilekçe (açık adresli ve telefon numaralı)
2-    Diploma süreti  (noter tasdikli, kamu kurum ve kuruluşlarda görevli olanlar için kurum onaylı)
3-    Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı)
4-    4 adet vesikalık fotoğraf
5-    Sağlık Raporu (Sağlık Ocaklarından olabilir)
6-    Savcılık İhal Kağıdı (Aslı)
7-    Milli Sporcu olanlar Milli Sporcu belgesi getireceklerdir. (Varsa)
Not: Otelde konaklamak isteyen kursiyerler otel ücretlerini kendileri karşılayacaklardır.  (Konaklama Rezervasyon Kuloğlu Otel Tel : 0362 250 00 50) 
--------------
- Kaynak : http://www.tof.gov.tr/haberler/02-13-kas%C4%B1m-2014-1-kademe-antren246r-yeti%C5%9Ftirme-kursu-134
- SONUÇLAR :


KAYNAK: tof.gov.tr

Hiç yorum yok:

“Archery is a good mental sport. It teaches you a lot discipline”

Okçuluk faydalı bir zihinsel spordur. Bize bir çok displin kazandırır.